Stonehenge

Stonehenge s modrou oblohou Stonehenge, nejslavnější megalitická památka na světě, je prehistorický monument nacházející ve Wiltshire v Anglii (asi 3,2 kilometrů na západ od Amesbury a 13 kilometrů severně od Salisbury).

Nejznámější částí této stavby je kruh stojících několikatunových kamenů – tyto gigantické opracované kusy pískovce jsou ovšem z celé stavby nejmladší.

Ještě před nimi se na místě objevily menší kameny (tzv. modráky), soustava děr a dva hliněné valy lemující hluboký příkop.

Archeologové díky metodě radiokarbonového určování stáří datují postupnou konstrukci Stonehenge do let 3100 až 1900 př. n. l.

Celá stavba a její okolí společně s kromlechem v Avebury patří již od roku 1986 na seznam Světového dědictví UNESCO. V současnosti je tato památka ve vlastnictví „Koruny“ a je spravována organizací English Heritage (okolní pozemky vlastní další britská organizace National Trust).

O tom, k čemu toto Stonehenge vlastně sloužilo, se vedou neustálé spory a odborníci se dosud na jednotné teorii neshodli. Mohlo jít o místo k léčení zraněných a nemocných, o astronomickou observatoř našich předků, svatyni k rituálnímu uctívání (a pohřbívání) zesnulých nebo také o něco úplně jiného.